Dotacje na inwestycje,
czyli start Kredytu Technologicznego

Dofinansowanie m.in. na:

budowę hal

zakup maszyn

zakup linii technologicznych

zakup oprogramowania

Umów bezpłatną konsultację

Ile?

 • do 70% wartości inwestycji
 • do 50 mln euro wartości projektu

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

Roboty budowlane jak np. budowa hali produkcyjnej

Maszyny

Zakup linii produkcyjnych

Urządzenia

WNiP (w tym oprogramowania lub patent)

Nieruchomości

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1

Kredyt Technologiczny to kredyt czy dotacja?

Wyjaśnienia wymaga nazwa konkursu, która może sugerować, że jest to preferencyjny kredyt a nie dotacja. To nie jest kredyt. W konkursie “Kredyt Technologiczny” mimo tego, że w nazwie występuje słowo “kredyt” mamy do czynienia z dotacją. Jest to dotacja bezzwrotna.

2

Kto może skorzystać z dotacji Kredyt Technologiczny?

Z dotacji Kredyt Technologiczny mogą skorzystać przedsiębiorstwa mikro, małe oraz średnie z całej Polski.

3

Jakie mam szanse na uzyskanie dotacji?

Sukces w konkursie zależy od oceny wniosku.
Prawdopodobieństwo sukcesu w konkursie jest wysokie, jeżeli:

 • budżet jest dobrze uzasadniony,
 • zachowana jest innowacyjność wdrażanej technologii,
 • przedsięwzięcie jest zasadne biznesowo,
 • firma posiada dobrą sytuację finansową.

Dotacja w konkursie Kredyt Technologiczny jest wypłacana w formie spłaty kredytu. Kredytowanie inwestycji jest konieczne. Wnioskodawca musi zatem posiadać zdolność kredytową.

W celu oszacowania szans na uzyskanie dotacji polecamy kontakt z Granterą. Przeprowadzimy z Państwem ankietę i na podstawie Państwa odpowiedzi ustalimy, jak duże są szanse na sukces. Jeżeli w jednym z powyższych aspektów wstępne założenia projektu nie dają szansy na pozytywny wynik, możemy podjąć wspólnie z Państwem działania w celu poprawy sytuacji (np. pomóc w wymyśleniu innowacji, wesprzeć w pozyskaniu promesy kredytowej, przeprowadzić badania rynku).

4

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Dofinansowaniem są objęte następujące wydatki:

 • zakup środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, narzędzi),
 • koszty robót budowlanych (np. budowa hali produkcyjnej),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na oprogramowanie, patentu),
 • zakup nieruchomości (np. działki, hali produkcyjnej), ale tylko do 10% wartości całej inwestycji – np. jeśli wszystkie koszty projektu to 10 mln zł, to dofinansowanie będzie na zakup nieruchomości o wartości do 1 mln zł,
 • usługi doradcze (np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii).

5

Moja firma nie jest innowacyjna. Wiem, na jakie maszyny chcę wydać dotację, ale nie wiem, na czym mogłaby polegać innowacja technologii lub innowacyjność produktu. Czy mogę w związku z tym skorzystać z Kredytu Technologicznego?

Jeśli firma nie jest innowacyjna, to prace nad wnioskiem o dofinansowanie zaczynamy od wspólnej pracy nad innowacyjnością. Prowadzimy z naszym klientem rozmowy, warsztaty, burze mózgów i sesje design thinking, które jak dotychczas zawsze doprowadzały do wykreowania ciekawych pomysłów. Zawsze dążymy do tego, żeby wypracować pomysł na jakąś zmianę istniejącej technologii lub produktu w taki sposób, żeby było to korzystne dla firmy oraz dla klientów i jednocześnie charakteryzowało się innowacyjnością. Możemy także wesprzeć w pozyskaniu technologii z zewnątrz, np. z jednostki naukowej lub instytutu badawczego. Jak może wyglądać taki proces transferu innowacji opowiedzieliśmy na naszym webinarze z udziałem dr Dawida Nidzworskiego z Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej: kliknij tutaj, by wyświetlić webinar

6

Czy wystarczy kupić innowacyjną maszynę, żeby spełnić wymóg innowacyjności?

Sam zakup innowacyjnych maszyn to za mało.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Tak więc należy przyjąć, iż technologia będąca podstawą wniosku może zostać zakupiona od innego podmiotu, niemniej jednak należy zwrócić uwagę, bowiem kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując jego funkcjonalności (np. linii technologicznej).

Nowe maszyny to może być dobry punkt wyjścia do opracowania innowacji procesowej lub produktowej wymaganej w konkursie Kredyt Technologiczny. Jak stworzyć taką innowację informujemy w naszym artykule: Innowacja – czym jest i jak ją stworzyć?

7

Jaką maksymalnie kwotę dotacji można uzyskać?

Wartość projektu 50 mln EUR. Dotacja pokrywa część zaplanowanych wydatków. Udział dotacji w inwestycji (tzw. intensywność wsparcia) jest zależna od rodzaju wydatków i wielkości przedsiębiorstwa. Ten konkurs ogłoszono 9 marca b.r, dokumentacja jest dostępna pod linkiem: dokumentacja Kredyt Technologiczny.Poziom dofinansowania będzie zgodny z tzw. mapą pomocy regionalnej:

W przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP:
- dla średnich firm +10% (czyli średnia firma z pomorskiego może liczyć na 40% dofinansowania)
- mikro/ małe firmy + 20% (czyli mała firma z pomorskiego może mieć 50% dofinansowania)

Źródło: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/kredyt-technologiczny-feng-2021-2027/#c27156

8

Kiedy są przyjmowane wnioski?

Konkurs ogłoszono 9 marca br. Planowany termin zakończenia naboru 31 maja 2023 roku. Co oznacza, że czasu na złożenie wniosku jest naprawdę mało.

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu Kredyt Technologiczny,
umów się na bezpłatną konsultację.

Umów bezpłatną konsultację

WIEDZA
SKUTECZNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Grantera jest firmą doradczą, specjalizującą się we wspieraniu przedsiębiorstw w pozyskiwaniu dotacji oraz prowadzeniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych. Obsługujemy klientów z całego kraju. Główna siedziba Grantery mieści się Gdańsku.

Firma posiada bardzo duże doświadczenie - założyciel i prezes zarządu firmy Grantera, zajmuje się tematyką dotacyjną od 2002 roku, a zespół Grantery tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży doradczej, finansowej oraz wielu dziedzinach nauki i techniki.

Projekty dotacyjne są jedną ze specjalizacji Grantery. W projektach tego typu firma posiada bardzo wiele sukcesów i doskonałe wyniki, na przykład:

1. Pierwsze miejsce na regionalnej liście rankingowej dla projektu “Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie"

2. Drugie miejsce na krajowej liście rankingowej konkursu Badania na rynek dla projektu “Wdrożenie na rynek rodziny opraw oświetleniowych wykorzystujących technologię REFLED opracowaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych”

Naszym przepisem na sukces w pozyskiwaniu dotacji jest:

Ostra selekcja projektów i firm, dla których piszemy wnioski (piszemy wnioski tylko na projekty, które mają duże szanse - jeśli projekt nie ma szans, powiemy o tym na wstępnej, bezpłatnej konsultacji).

Wypracowane przez lata know-how dotyczące metody pracy nad wnioskiem i narzędzia ułatwiające tę pracę (wiemy, jak napisać skuteczny wniosek).

Znajomość pisanych i niepisanych wymagań i oczekiwań instytucji przyznających dotacje (wiemy, jak sformatować wniosek pod oczekiwania konkretnej instytucji).

Duże grono współpracujących ekspertów, naukowców i techników z różnych dziedzin (specjaliści dbają o wysoki poziom merytoryczny składanych wniosków)

Rozwinięta współpraca z jednostkami naukowymi i laboratoriami w całym kraju.
Projekty, które przygotowywaliśmy, były realizowane przy współpracy m.in. z następującymi jednostkami naukowymi i badawczymi:

Przy wsparciu doradczym Grantery zostały pozyskane dotacje na następujące projekty

o charakterze inwestycyjnym Kredyt na innowacje technologiczne i podobne:

Beneficjent Tytuł projektu Branża Wartość projektu Link
Amazemet Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii druku 3D metali i recyklingu materiałów strategicznych - safeEtch i rePowder druk 3D 8 939 640,00 zł Link
Baukrane Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego systemu szalunku ściennego Bauschal producent nowoczesnych systemów szalunkowych 7 127 000,00 zł Link
Bracia Bertrand Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien hybrydowych producent okien i drzwi 49 123 200,00 zł Link
Bracia Bertrand Rozwój przedsiębiorstwa Bracia Bertrand sp. z o.o. sp. k. poprzez stworzenie działu B+R, opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz zakup innowacyjnego centrum obróbczego. producent okien i drzwi 5 671 660,51 zł Link
Bracia Bertrand Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie producent okien i drzwi 1 995 000,00 zł Link
Bracia Bertrand Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów do oferty. producent okien i drzwi 3 703 154,00 zł Link
Bracia Bertrand Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych producent okien i drzwi 4 200 000,00 zł Link
Bracia Bertrand Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji stolarki podnoszono-przesuwnej producent okien i drzwi 5 931 910,84 zł Link
Bracia Bertrand Zakup nowoczesnej linii do wytwarzania innowacyjnych produktów drewnianych i aluminiowo-drewnianych. producent okien i drzwi 897 876,00 zł Link
Antoszewski Laboratorium Dentystyczne Wzrost konkurencyjności Krzysztof Antoszewski Laboratorium Dentystycznego poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów stomatologicznych wykorzystujących technologię druku 3D stomatologia 1 194 800,00 zł Link
Cukiernia Jędruś Podnoszenie konkurencyjności firmy CUKIERNIA "JĘDRUŚ" w oparciu o projekt wzorniczy innowacyjnego zestawu naturalnych, pozbawionych konserwantów produktów piekarniczych. producent wyrobów cukierniczych 1 778 703,00 zł Link
Drukarnia Misiuro Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego z zabezpieczeniem antyseptycznym drukarnia 2 250 000,00 zł Link
BTA Kompas Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w działalności z zakresu przemysłu czasu wolnego w spółce Biuro Turystyki Aktywnej Kompas sp. z o.o. poprzez dostosowanie do obecnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych sposobu świadczenia usług turystycznych na rzecz dzieci i młodzieży przemysł czasu wolnego 263 351,10 zł Link
Polibox Wdrożenie innowacyjnej linii opakowań z zabezpieczeniem przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) przeznaczonych do urządzeń elektronicznych produkcja 3 927 900,00 zł Link
Radiolex sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnych produktów w technologii GALVAR® produkcja 1 860 000,00 zł Link

Wysoka skuteczność w konkursie Kredyt na innowacje technologiczne, rozstrzygniętym w 2020 roku

POPROŚ O OFERTĘ NA
POZYSKANIE DOTACJI